Welkom op de website van de Stichting Toen Nu Dan. De stichting wil in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid een educatieprogramma presenteren voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Centraal in dit project staat Mevrouw Heleen Kuipers – Rietberg, alias ‘Tante Riek’.

LEES HET ARTIKEL

IN HET ACHTERHOEK NIEUWS

LUISTER NAAR HET LIED

'JE EIGEN HUIS'

Beste sitebezoekers, medewerkers en sympathisanten van Toen Nu Dan

Ingehaald door de werkelijkheid van het coronavirus noopt het bestuur van Stichting Toen Nu Dan alle openbare activiteiten tot nader order op te schorten. Was er aanvankelijk nog een beslisdatum van 6 april, inmiddels is 1 juni een volgende peildatum. Tot die tijd dus geen openbare acties. De activiteiten van maart waren allemaal al gecanceld. Daardoor schrapten we al eerder activiteiten met het Gerrit Komrij College, zorgwooncentrum de Pelkwijk en TV-Gelderland.

Het Winterswijks festival van de vrijheid van 3 mei wordt nu dus ook gecanceld, als ook de locatievoorstelling Wie niet weg is, is gezien op 20 juni. Er moet immers gerepeteerd kunnen worden en dat lukt niet in een tijdsbestek van drie weken. Toen Nu Dan gaat door met het ontwikkelen van de dingen die wél mogelijk zijn. Daarvoor zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. Zowel via deze site als via Achterhoek Nieuws en andere media houden we u hiervan op de hoogte.

vriendelijke groet, het bestuur van Stichting Toen Nu Dan

VERZETSVROUW

TANTE RIEK

Tante Riek, was een verzetsvrouw van statuur. Haar moed en vastberadenheid roept diepe bewondering en respect op, óók 75 jaar na dato. Hoe houden we de normen en waarden die zij voorleefde in ere? Door de vrijheid te vieren én de helden, offers en pijn die dat bewerkstelligden te benoemen. Ieder jaar weer.

De geschiedenis van Tante Riek is niet alleen een gebeurtenis die zich TOEN afspeelde. Hoe verbindt het ons NU nog met elkaar? En hoe geeft de jongste generatie het DAN door?

TOEN NU DAN

MULTIDISCIPLINAIR PROJECT

TOEN NU DAN wil als multidisciplinair project antwoorden op deze vragen bieden. Film, toneel, muziek en dans monden uit in theatervoorstellingen in mei 2020. De scripts, teksten, composities en choreografieën geven inhoud aan veertien scenes die Tante Riek’s weg van verzet verbeelden. De scenes, die ook verband houden met specifieke locaties, zijn tegelijkertijd de basis voor educatief materiaal voor primair en voortgezet onderwijs. Met dit educatiemateriaal kan het project in een periode van minstens vijf jaar geborgd worden in het onderwijs, en daarmee ook onder de jeugd van Winterswijk.

VRAGEN OF IDEEËN? MELD HET ONS!  INFO@TOENNUDAN.NL

Toen Nu Dan illustratie prikkeldraad website

1945 - 2020 | 75 jaar bevrijding. Laten we zuinig zijn op onze vrijheid...

Note: Carousel will only load on frontend.