Welkom op de website van de Stichting Toen Nu Dan. De stichting wil in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid een educatieprogramma presenteren voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Centraal in dit project staat Mevrouw Heleen Kuipers – Rietberg, alias ‘Tante Riek’.

VERZETSVROUW

TANTE RIEK

Tante Riek, was een verzetsvrouw van statuur. Haar moed en vastberadenheid roept diepe bewondering en respect op, óók 75 jaar na dato. Hoe houden we de normen en waarden die zij voorleefde in ere? Door de vrijheid te vieren én de helden, offers en pijn die dat bewerkstelligden te benoemen. Ieder jaar weer.

De geschiedenis van Tante Riek is niet alleen een gebeurtenis die zich TOEN afspeelde. Hoe verbindt het ons NU nog met elkaar? En hoe geeft de jongste generatie het DAN door?

TOEN NU DAN

MULTIDISCIPLINAIR PROJECT

TOEN NU DAN wil als multidisciplinair project antwoorden op deze vragen bieden. Film, toneel, muziek en dans monden uit in theatervoorstellingen in mei 2020. De scripts, teksten, composities en choreografieën geven inhoud aan veertien scenes die Tante Riek’s weg van verzet verbeelden. De scenes, die ook verband houden met specifieke locaties, zijn tegelijkertijd de basis voor educatief materiaal voor primair en voortgezet onderwijs. Met dit educatiemateriaal kan het project in een periode van minstens vijf jaar geborgd worden in het onderwijs, en daarmee ook onder de jeugd van Winterswijk.

VRAGEN OF IDEEËN? MELD HET ONS!  INFO@TOENNUDAN.NL

Toen Nu Dan illustratie prikkeldraad website

1945 - 2020 | 75 jaar bevrijding. Laten we zuinig zijn op onze vrijheid...