HET PROJECT TOEN NU DAN

In 2020 vieren we in Winterswijk met heel Nederland 75 jaar vrijheid! Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend en niet zomaar tot stand gekomen. Die vrijheid kent ook een (lokale) geschiedenis.

TOEN NU DAN

STILSTAAN BIJ VRIJHEID

Daarom is in Winterswijk de Stichting TOEN NU DAN opgericht. Deze stichting wil in de periode 2019 – 2025 met een educatief programma voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs stilstaan bij die vrijheid. Want wat betekent vrijheid eigenlijk?

Centraal in dit educatieprogramma staat de Winterswijkse verzetsvrouw Tante Riek. Aan de hand van 14 scenes uit haar leven wordt de NU– en DAN– generatie meegenomen naar TOEN, om te leren dat het verschil tussen meelopen en kritisch zijn iets is dat -ook NU– in veel maatschappelijke onderwerpen relevant is.

De geschiedenis van Tante Riek is niet alleen een gebeurtenis die zich TOEN afspeelde. Hoe verbindt het ons NU nog met elkaar? En hoe geeft de jongste generatie het DAN door?

TOEN NU DAN

TANTE RIEK CENTRAAL

TOEN NU DAN wil als multidisciplinair project antwoorden op deze vragen bieden. Film, toneel, muziek en dans monden uit in theatervoorstellingen in mei 2020. De scripts, teksten, composities en choreografieën geven inhoud aan veertien scenes die Tante Riek’s weg van verzet verbeelden. De scenes, die ook verband houden met specifieke Winterswijkse locaties, zijn tegelijkertijd de basis voor educatief materiaal voor primair en voortgezet onderwijs. Daarmee willen de makers de generatie van NU handvatten geven met DAN aan de slag te gaan. Met meerjarige borging in het onderwijs wil TOEN NU DAN generaties blijvend verbinden. Daarmee wordt de geschiedenis van Tante Riek meer dan een in brons gegoten standbeeld. Zij leeft voort, maakt deel uit van onze geschiedenis, heden én toekomst: TOEN NU DAN.

VRAGEN OF IDEEËN? MELD HET ONS!  INFO@TOENNUDAN.NL

Toen Nu Dan illustratie prikkeldraad website

de 2e wereldoorlog: lang geleden, nooit te vergeten...