OVER ONS

Doelstelling van stichting Toen Nu Dan is het herdenken van geschiedkundige gebeurtenissen (of erfgoed), gerelateerd aan Winterswijk.

De stichting wil met een educatief programma stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend en niet zomaar tot stand gekomen. Die vrijheid kent ook een (lokale) geschiedenis. Centraal staat de Winterswijkse verzetsvrouw Tante Riek. Aan de hand van 14 scenes uit haar leven wordt de Nu- en Dan- generatie meegenomen naar Toen, om te leren dat het verschil tussen meelopen en kritisch zijn iets is dat in veel maatschappelijke onderwerpen relevant is.

TOEN NU DAN

BESTUUR

Voorzitter: Wim Ruessink
Penningmeester: Willem te Voortwis

De bestuursleden zijn onbezoldigd, zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting Toen Nu Dan.

TOEN NU DAN

CONTACT

Stichting Toen Nu Dan
Kottenseweg 85, 7101 JS  Winterswijk
tel. 0543 522022

IBAN: NL 23 TRIO 03 79 67 13 01
KvK-nummer: 74329456
RSIN/ fiscaalnummer: 859857876 

website: www.toennudan.nl
e-mail:  info@toennudan.nl

FINANCIEEL BELEID

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Ontvangen bedragen komen geheel ten goede aan het educatieproject. Voor dit project worden professionals als schrijvers, filmmakers, musici, regisseurs en choreografen ingehuurd. Ook worden locaties gehuurd en materialen ingekocht of ingehuurd.

De stichting heeft geen vastgoed, huurt geen permanente locatie en heeft geen vaste lasten, behoudens administratieve verplichtingen als accountant- en bankkosten. Uitgaven (inhuren professionals) worden alleen gedaan wanneer daar een schriftelijk toegezegde financiële bijdrage voor is gegeven, bijvoorbeeld uit sponsor-, subsidie- of fondsenbijdrages. Omdat de stichting in maart 2019 is opgericht, bestaat er nog geen financieel en inhoudelijk jaarverslag van 2018.

ANBI

Wij zijn vanaf 4 mei 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook een culturele ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

Wij zijn tevens aangemerkt als Culturele ANBI; Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen.  Een culturele ANBI krijg je als je voor 90% actief bent op cultureel gebied.  Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

VRAGEN OF IDEEËN? MELD HET ONS!  INFO@TOENNUDAN.NL

Toen Nu Dan illustratie prikkeldraad website

oorlog is mensenwerk, vrede ook...

Note: Carousel will only load on frontend.