OVER ONS

Doelstelling van stichting Toen Nu Dan is het herdenken van geschiedkundige gebeurtenissen (of erfgoed), gerelateerd aan Winterswijk.

De stichting wil met een educatief programma stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend en niet zomaar tot stand gekomen. Die vrijheid kent ook een (lokale) geschiedenis. Centraal staat de Winterswijkse verzetsvrouw Tante Riek. Aan de hand van 14 scenes uit haar leven wordt de Nu- en Dan- generatie meegenomen naar Toen, om te leren dat het verschil tussen meelopen en kritisch zijn iets is dat in veel maatschappelijke onderwerpen relevant is.

TOEN NU DAN

BESTUUR

Secretaris: Willem te Voortwis
Penningmeester: Willem te Voortwis

De bestuursleden zijn onbezoldigd, zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting Toen Nu Dan.

TOEN NU DAN

CONTACT

Stichting Toen Nu Dan
Kottenseweg 85
7101 JS Winterswijk

KvK-nummer: 74329456
RSIN/ fiscaalnummer: 859857876 

website: www.toennudan.nl
e-mail:  info@toennudan.nl

FINANCIEEL BELEID

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Ontvangen bedragen komen geheel ten goede aan het educatieproject. Voor dit project worden professionals als schrijvers, filmmakers, musici, regisseurs en choreografen ingehuurd. Ook worden locaties gehuurd en materialen ingekocht of ingehuurd.

De stichting heeft geen vastgoed, huurt geen permanente locatie en heeft geen vaste lasten, behoudens administratieve verplichtingen als accountant- en bankkosten. Uitgaven (inhuren professionals) worden alleen gedaan wanneer daar een schriftelijk toegezegde financiële bijdrage voor is gegeven, bijvoorbeeld uit sponsor-, subsidie- of fondsenbijdrages. Omdat de stichting in maart 2019 is opgericht, bestaat er nog geen financieel en inhoudelijk jaarverslag van 2018.

VRAGEN OF IDEEËN? MELD HET ONS!  INFO@TOENNUDAN.NL

Toen Nu Dan illustratie prikkeldraad website

oorlog is mensenwerk, vrede ook...